عکس های زیبای دوره قاجاریه در ایران (آنتوان سوروگین)

زنده به گور کردن

آنتوان سوروگین ؛ عکاس ارمنی – گرجی یکی از موفق‌ترین عکاسهای دوره قاجاریه در ایران بود. بیشتر عکس‌های گرفته‌شده توسط وی متعلق به سال‌های ۱۲۴۹ تا ۱۳۰۹ خورشیدی است. او به علت این‌که توانایی صحبت کردن به زبان فارسی را مانند زبان مادری داشت، به خوبی توانست با اقشار فرهنگی مختلف مردم ایران ارتباط برقرار کند. عکس‌های او از دربار سلطنتی، مساجد و بناهای یادبود دیگر […]

داستانی از تابلوی شام آخر داوینچی

تابلوی شام آخر داوینچی

آورده اند که لئوناردو داوینچی موقع کشیدن تابلو “شام آخر” دچار مشکل بزرگی شد. او باید “نیکی” را به شکل عیسی و “بدی” را به شکل یهودا یکی از یاران عیسی که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند, تصویر می کرد. کار را نیمه تمام رها کرد تا مدل های آرمانی اش را پیدا کند. روزی در یک مراسم همسرایی, تصویر کامل مسیح را […]