زمان های مناسب و نا مناسب خواب

خواب

چند روز پیش در راهروی یکی از طبقات دانشگاه به تابلویی برخوردم که در آن زمان های مناسب و نا مناسب خواب را نوشته بود. اسم انواع و اقسام خواب و زمان های مناسب و نا مناسب خواب را که من تا بحال نشنیده بودم و برایم جالب بود (و کمی خنده دار) :D به هر حال با گوشی از آن عکس گرفتم تا در فرصت مناسب […]