وقتی که طراحی غلط ، کاربرد وسایل را از بین می برد

اگر کمی به زندگی روزمره خود دقت کنیم ، پی خواهیم برد که در طول روز ما بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با ابزار و اشیاء زیادی سروکار داریم. از لیوان و قاشق و چنگال گرفته تا میز و صندلی و … که هر کدام از این وسایل کاربرد خاص خودش را دارد. مهمترین رکن طراحی همچین وسایلی ، ساده بودن و کاربردی بودن و همچنین استفاده آسان از آنهاست . تعدادی عکس جالب در ادامه مطلب آورده ام که به وضوح تاثیر طراحی نادرست در وسایل روزمره را خواهید دید و اینکه چگونه با یک اشتباه در طراحی کاربرد وسیله از صد به صفر میرسد !

backward-borom-468x468 bent-chair-sloped-seat-468x578 chain-fork-useless-plate-468x351 concrete-umbrella-468x468 distorted-seat-468x468 frustrating-mug-468x280 frustrating-seatback-design-idea-468x468 frustrating-watering-can-redesign-468x468 handled-pot-468x468 hinged-silverware-functionless-design-468x351 sideways-key-468x468 stacked-fork-frustrating-design-468x468 wine-glass-shape-design-468x468


    تاکنون دیدگاهی برای این مطلب نوشته نشده است !