تبدیل تمام واحدهای اندازه گیری به یکدیگر بصورت آنلاین

dataunitوبسایت دیتایونیت ابزاری استاندارد و کارامد برای کاربران فارسی زبان است ؛ که به کمک آن میتوانید تمامی واحدهای اندازه گیری از جمله فاصله ، مساحت ، نیرو ، شتاب ، سرعت ، وزن ، دما ، چگالی ، فشار ، حجم ، انرژی ، نیرو ، گشتاور ، قدرت ، زمان ، واحدهای کامپیوتری ، غلظت ، نور ، آنتالپی ، شار ، زاویه و مقدار ماده را به یکدیگر تبدیل کنید. انصافا مبدل کاملی است و برای دانش آموزان و دانشجویان کمک خوبیست.


    تاکنون دیدگاهی برای این مطلب نوشته نشده است !